Medlemmar

MedSex medlemmar

Ella Bergh Eklöf

Sexmästarinna

Jag som Sexmästarinna är ledare och ansvarar för att MedSex arbete drivs framåt. Med spiran högt och stolt försöker jag se till att inget och ingen glöms bort och att arbetet flyter på så bra som möjligt.

sexmastarinna@medsex.se

Malin Haataja

Skattmästarinna

Som Skattmästarinna ansvarar jag för MedSex ekonomiska ärenden, vilket huvudsakligen innefattar budgetering av arrangemang och bokföring. Posten ger möjligheten att få ha en fot i samtliga roligheter MedSex har att erbjuda.

skatt@medsex.se

Noa Skördeman

Personalmästare med mottagningsansvar

Som Personalmästare har jag äran att arrangera allt som har med jobbare att göra på alla våra event, bland annat genom utbyten med andra festerier. Mottagningsansvaret innebär att jag projektleder MedSexs deltaganden under de nya studenternas första tid på LiU .

personal@medsex.se

Svante Mellberg

Ljud- och ljusmästare

Som Ljud- och ljusmästare är det mitt ansvar att se till att saker låter och lyser som och när de ska under våra arrangemang. Jag ansvarar även för våra OpenMic-kvällar som arrangeras under året.

ljudljus@medsex.se

Alicia Lillerskog

Festmästarinna

Som Festmästarinna är det jag som styr MedSex i rätt riktning i planeringen och genomförandet av vårt största evenemang Festivallen. Jag bokar artister så att alla har något att dansa loss till och vägleder min projektgrupp så att vi kan leverera den bästa tänkbara festivalen för er.

festivallen@medsex.se

Ludvig Snygg

Sponsmästare

Som Sponsmästare har jag kontakten med våra samarbetspartners och sponsorer. Jag fixar spons till våra olika evenemang under året, främst till Festivallen.

spons@medsex.se

Alva Neovius

Tryck- och designmästarinna

Som Tryck- och designmästarinna är det jag som fixar MedSex design. Det innefattar bland annat denna hemsida och FaceBook samt tryckta affischer, lakan, biljetter och märken. Jag, tillsammans med Siri och Stina står för att MedSex alltid har ett snyggt ansikte utåt.
tryckochdesign@medsex.se

Isak Lagerquist

Gyckelmästare med bokningsansvar

Som Gyckelmästare ser jag till att MedSex alltid levererar bra gyckel och förgyller de tillställningar vi blivit bokade på. Stämmorna ska sitta, alla ska stampa i takt, och energin och glädjen ska vara på topp! Vill ni boka MedSex? Klart ni vill! Kontakta mig.

bokning@medsex.se

Siri Oskarsson

PR-mästarinna

Som PR-mästarinna är min uppgift att tillsammans med resterande i PR-triaden, att se till att MedSex syns och hörs. Jag ansvarar för våra sociala medier och arbetar mycket med marknadsföring, framför allt inför våra otroliga evenemang. Min post innebär även mycket kontakt med andra festerier för olika typer av utbyten.

pr@medsex.se

Anton Nordqvist

Källarmästare med materialansvar

Som Källarmästare är det jag som ansvarar för öl och bar på alla våra evenemang, samt såklart för bryggningen av gudarnas (och studenternas) favoritdryck, Fulvin. Jag har även ansvaret för MedSex material vilket innebär många gratis träningspass bestående av att konka festeriets grejer.

bar@medsex.se

Stina Gustafsson

Biljett- och transportmästarinna

Som Biljett- och transportmästarinna är det jag som ansvarar för att styra upp biljettsläpp så att DU har möjlighet att gå på våra event. Jag sköter också logistiken för att allt vårt jobb ska rulla på. Kort och gott - Medsex viktigaste post!

biljettochtransport@medsex.se

Cami Castillo Avila

Sittningsmästarinna med matansvar

Att vara mat- och sittningsmästarinna i MedSex innebär att jag har planeringsansvar över de sittningar vi anordnar och ser till så att studenterna har en riktigt rolig kväll i sittande position. Det är också jag som ser till att det finns mat under våra event så att ingen går hungrig och energin är på topp.

sittning@medsex.se