Läkarprogrammets sexmästeri

MedSex

Vilka är vi?

Det är vi som är MedSex, Medicinska Föreningens sexmästeri vid Linköpings Universitet. Vi är tolv studenter från olika terminer på läkarprogrammet som tillsammans under året kommer göra vårt allra bästa för att förgylla studietiden för alla studenter.

 

Vi i MedSex är engagerade i Mottagningen och arrangerar även sittningar, evenemang samt studentfester. Två av våra större arrangemang är Medicinbollen på Kårhuset Kollektivet och Festivallen på Kårallen. Dessutom håller vi i frackinvigning och “Open Mic”-kvällar varje termin. Läs mer om våra evenemang här!

 

MedSex älskar att gyckla! Repertoaren består främst av humoristiska, egenförfattade sånger riktade till studenter, men är även anpassningsbar för en mer varierad publik. Vill du att vi kommer och gycklar på din sittning eller annat event kan du kontakta oss här. Du kan även nå oss via vår facebook-sida! 

 

Hoppas vi ses under året! 

Med kärlek från MedSex

“MedSex Levererar - L-E-V-E-R-A-R!”

KONTAKTA OSS

Vi älskar att gyckla och uppträda!

Kontakta oss gärna för att boka oss till era evenemang.